پروسه آندایزینگ به ایجاد لایه اکسید آلومینیوم به صورت مصنوعی بر روی سطوح پروفیل‌ها گفته می‌شود. در این روش، پروفیل آلومینیوم به عنوان آند و دیواره وان‌ها به عنوان کاتد عمل می‌کنند.

آندایزینگ در واقع فرآیندی الکتروشیمیایی محسوب می‌شود که با استفاده از این فرآیند، لایه‌های اکسیدی روی سطح پروفیل‌ها به صورت مصنوعی ایجاد می‌گردد که این لایه باعث افزایش مقاومت فلز به خوردگی و اکسیداسیون و همچنین بهبود کیفیت ظاهری پروفیل می‌شود.

عملیات آندایزینگ شامل مراحل زیر می‌باشد:

  1. چربی‌گیری و تمیز کردن با مواد قلیایی
  2. لایه‌برداری یا اچ‌کاری توسط محلول سود سوزآور یا NaOH
  3. ایجاد پوشش اکسیدی توسط جریان برق بر روی سطح آلومینیوم به عنوان آند در حمام اسید سولفوریک
  4. رنگ زدن (الکتروکالرینگ): در این مرحله سطح پروفیل‌ها با استفاده از نمک فلزات معدنی در طیف رنگ‌های مختلف رنگ می‌شود.
  5.  آب‌بندی (سیلینگ): در آخرین مرحله پروفیل‌ها وارد وان سیل شده و عملیات سیل کاری بر روی آنها انجام می‌‌گیرد.