دستگاه پرس اکستروژن از دو قسمت جلویی و عقبی تشکیل شده ؛ که اجزای اصلی آن سیلندر اصلی ؛ فشار هیدرولیکی ؛ رام ؛ بلوک محافظ و کانتینر می باشد.

 

نحوه کار با دستگاه پرس اکستروژن

نحوه کار با پرس اکستروژن به این صورت می باشد که سیلندر پرس با پمپ کردن روغن هیدرولیکی فشار هیدرولیکی را که بر حسب نیوتن بر متر مربع اندازه گیری می شود به رام وارد کرده و باعث پیشروی آن می گردد.

رام  یک میله فولادی می باشد که وارد کانتینر شده و به شمش های آلومینیومی استوانه ای در اندازه های خاص (بیلت) فشار وارد می کند. کانتینر هم محفظه ای قطور و ثابت است که بیلت را در مرحله وارد شدن به درون قالب هدایت می کند. سپس بازوهای اتوماتیک استریج باعث کشیده شدن و هدایت شاخه های پروفیل آلومینیومی می گردد.

 

دستگاه پرس اکستروژن شرکت آذرآلوم

دستگاه پرس اکستروژن شرکت آذر آلوم به صورت بومی و از جمله دستگاه های پرس اکستروژن با کنترلر PLC  در شمالغرب کشور می باشد ؛ و کیفیت تولیدات این دستگاه به عنوان قلب تپنده واحد تولید شرکت مثال زدنی است.

 

اکستروژن چیست؟

اکستروژن فرایندی است که برای ساخت اشیا از یک مقطع عرضی معین پروفیل انجام می شود ، در طول مقطع عرضی مورد نیاز مواد تحت فشار و کشش قرار می گیرند.
دو مزیت اصلی این فرایند در بین فرایندهای تولید توانایی آن در تولید برشهای مقطعی مختلط و موادی است که ترد و شکننده هستند برای اینکه مواد فقط با فشار و برش مواجه می شوند.همچنین اشکال با سطحی خوب و صاف باقی می مانند.
اکستروژن ممکن است به طور کامل (به صورت تئوری تولید کننده مواد نا محدود و طولانی) یا به صورت نیمه ادامه دار باشد (تولید کننده بسیاری از قطعات).
فرایند اکستروژن می تواند با مواد گرم یا سرد انجام شود.موادی که عموما از قالب بدست می آیند شامل فلزها،پلیمرها،سرامیکها،بتونها و مواد غذایی هستند.
هنگامی که از دستگاه برش سطح صاف استفاده می کنیم حفره های تو خالی در طول قالب سازی مواد نمی تواند تولید شود،برای آنکه هیچ راهی برای ساپورت مانع مرکزی دستگاه برش وجود ندارد،در عوض دستگاه برش شکل و عمق قالب را تعیین می کند.

 

تاریخچه ای از پرس اکستروژن

در سال ۱۷۹۷ جوزف براما اولین فرایند اکستروژن برای تولید لوله های سربی را به ثبت رساند. که این شامل گرم کردن فلز سپس وارد کردن نیروی فشاری به آن برای وارد کردن به دستگاه برش و پیستون شناور در طول آن است.این فرایند برای مدتی توسعه پیدا نکرد تا اینکه در سال ۱۸۲۰ توماس بوهر اولین دستگاه پرس قدرتمند هیدرولیک را ساخت.در آن زمان این فرایند آب پاشی نامیده می شد.در سال ۱۹۸۴ الکساندر دیک صنعت اکستروژن را به مس وآلیاژهای برنج گسترش داد.
فرایندها
فرایندها با گرم کردن مواد آغاز میشود (اکستروژن داغ یا گرم) سپس در مخزنهای پرس بار زده می شود.یک سد مصنوعی در پشت آن قرار می گیرد ،جایی که چکش خواری و سپس طی فرایندهای فشار از دستگاه خارج می شود.سپس اکستروژن کش می آید تا آنرا صاف نگاه دارد.ممکن است در صورت نیازبه خصوصیات بهتر تحت گرما یا سرما قرار گیرد.نسبت اکستروژن به عنوان شروع محدوده مقطع عرضی تعریف می شود که به وسیله محدوده مقطع عرضی از اکستروژن نهایی تقسیم شده است.یکی از مهمترین مزیتهای فرایند اکستروژن این است که نسبت می تواند خیلی زیاد باشد هنگامی که تولید بخشهای با کیفیت انجام می شود.

 

 

تماس با ما جهت انجام پروژه های پرس اکستروژن

معرفی شرکت آذرآلوم